martes, enero 03, 2006

1) JOAN PAU II EL GRAN (1920-2005).

8-11-1982: Joan Pau II visità la Ribera per la Pantanada de Tous.
1) Valencianots Blogspot. 3-1-2006.
JOAN PAU II EL GRAN (1920-2005).
Ferrer.


El Papa Joan Pau II ha segut un dels personages mes destacats del segle XX. Progressiste en lo social pero molt conservador en lo moral, Joan Pau ha detentat el tercer pontificat mes llarc de l’ historia del catolicisme. Ha passat a la posteritat per ser el Papa viager, per recorrer el mon de banda a banda predicant l’ amor i la pau. I la seua figura carismatica resultà clau per a desestabilisar el totalitarisme comuniste que assotà Europa de l’ Est.

Ferm defensor de l’ ecumenisme i del dialec interreligios, sempre buscà mes lo que unix a les distintes fes del mon que lo que les separa. Defensor a ultrança de la vida condemnà l’ abort, l’ eutanasia, la guerra i la pena de mort. Joan Pau II passarà a l’ historia per ser el primer Papa en demanar perdo pels pecats de l’ Esglesia, un perdo que no dubtà en ofrenar inclus al terroriste turc Mehmet Ali Agca, el qual a punt estigue d’ asessinar-lo.

Tots els valencians –sigam catolics o no- deuriem estar agraïts a Joan Pau II, Papa de l’ Esglesia Catolica i Cap d’ Estat del Vatica. Perque este Papa, sense ser valencià, sempre ha estat del costat del nostre poble. El Sum Pontifex visità Valencia en 1982. Centenars de mils de valencians en Senyeres acodiren a la cita. En aquella visita, el Papa fins i tot va pronunciar unes paraules en Valencià. Fon en un Valencià macarronic, es cert...

Pero en tot cas, es mes de lo que han fet mai alguns presidents de la Generalitat, com Eduardo Zaplana o José Luis Olivas. El Papa inclus aprofità per a alabar la “fermosa Llengua Valenciana”. Atencio, puix no digue catalana sino Valenciana. Com tampoc digue Valenciana com a sinonim de catalana puix dificilment es pot tildar de fermosa a una llengua com la catalana, que si destaca es per ser basta, grossera i malsonant a l’ oït.

I tambe va visitar Alzira, asolada aquell any per la Pantanada de Tous, compartint el dolor d’ uns damnificats –els de la Ribera- abandonats a la seua sort pel govern sociata. Karol Wojtyla sempre ha dut a Valencia en el cor, com demostra el que haja beatificat a centenars de valencians, que aprovara els Evangelis en Valencià o que el primer Institut Pontifici Joan Pau II instalat fora de l’ Estat Vatica es trobe precissament en el nostre païs.

El seu ultim regal fon abogar pel PHN perque “l’ aigua es un be comu”, algo que concorda en eixa caritat cristiana que obliga moralment a qui te alguna cosa a compartir eixa cosa en aquell que no la te. Gracies per tot Joan Pau. Perque sempre has demostrat amar a Valencia molt mes de lo que la ama l’ Esglesia Valenciana, a sovint cega, sorda i muda front als atacs cap a la nostra identitat. Gracies per tot, Karol. T’ has guanyat el cel.
LA FICHA.

Nom: Karol Jósef Wojtyla.
Sobrenom: Joan Pau II.
Naiximent: Wadowice (Polonia), 18 de Maig de 1920.
Defuncio: Ciutat del Vatica, 2 d’ Abril de 2005.
Professio: Papa de l’ Esglesia Catolica i Cap d’ Estat del Vatica (1978-2005).
Nacionalitat: Vaticana.

CURRICULUM.

-El tercer pontificat mes llarc de l’ historia (26 anys i 5 mesos).
-Ha visitat mes de 130 estats sobirans.
-Ha beatificat1.338 persones, mes que tots sos predecessors junts als ultims 4 segles.
-Ha canonisat 482 persones, mes que tots sos predecessors junts als ultims 4 segles.
-Ha nomenat 231 cardenals.
-S’ ha reunit en 1.590 caps d’ Estat o de govern.
-El 12 de Març de 2000 demanà perdo per totes les faltes humanes comeses per l’ Esglesia Catolica.
-Actualment, la seua figura es troba en proces de beatificacio.

L’ ANECDOTA: Si no haguera mort, Joan Pau II haguera visitat Valencia en el V Encontre Mundial de la Familia en Juliol de 2006.


domingo, enero 01, 2006

0) MENSAGE DE BENVINGUDA.

Francesc de Vinatea, un patriota de cap a peus.
0) Valencianots Blogspot. 1-1-2006.
MENSAGE DE BENVINGUDA.
Ferrer.


Ara fara un any vaig crear una bitacora destinada a ofrenar noves glories a Valencia i a la Llengua Valenciana. Dit bloc ( Llengua Valenciana Blogspot ) s’ ha consolidat i a hores d’ ara te un germa menut (Valencianots Blogspot), destinat a repasar la vida, obra i milacres de personages que han contribuit a engrandir al nostre païs.

Es tracta de persones que han demostrat amar a Valencia, que d’ alguna forma o una atra han contribuit a fer-la un poquet mes gran, que l’ han sentida dins. I no necessariament ha de ser defenent la Llengua Valenciana, sino en qualsevol atre aspecte: social, cultural, deportiu, empresarial, economic, etc. Valencianots al cap i a la fi.

Es curios que alguns d’ estos amadors de la gloria valenciana son valencians d’ adopcio o inclus estrangers que no obstant han destacat per defendre lo nostre. Sera esta una web a on primarà la calitat dels personages, i no tant la cantitat, ya que per a la nostra desgracia Valencia es una nacio de traidors, un poble sense amics al mon.

Els drets de propietat intelectual de les fotografies i articuls corresponen als seus respectius autors. Els meus articuls els podeu reproduir alla a on vullgau en la condicio de que citeu l’ autor i la font de procedencia. Sigau de la forma de pensar que sigau, sou tots benviguts a esta web, si ho feu en respecte. Benvinguts sigau tots!

http://llenguavalenciana.blogspot.com/

http://valencianots.blogspot.com/