viernes, marzo 31, 2006

3) JOAN ROIG I ALFONSO: EL MIDES VALENCIÀ (1949-X).

L' empresari Joan Roig.

3) Valencianots Blogspot. 31-3-2006.
JOAN ROIG I ALFONSO: EL MIDES VALENCIÀ (1949-X).
Ferrer.


Fa fixos a decenes de mils de treballadors, baixa els preus i damunt no fa publicitat. Esta foll? No, es Joan Roig. D’ este empresari es pot dir que es el rei Mides valencià. Als anys 70 es feu en el control del negoci familiar que havia heretat de son pare Francesc Roig, una xarcia de huit botigues de barri, Cárnicas Roig. En pocs anys es convertiria en la primera cadena de supermercats de Valencia i de l’ Estat Espanyol... Tot un geni.

I ho feu en una epoca dificil ya que la competencia era durissima en l’ entrada d’ hipermercats europeus i el cada volta major estretament de margens de beneficis. Els hipermercats regatejaven fins a l’ ultima pesseta en els proveidors, feien molta publicitat i una oferta distinta cada dia. Mercadona entrà en el joc, volia competir en sas mateixes armes pero Roig es donà conter de que cada volta venia mes pero guanyava menys a final d’ any.

“Preus fixos, proveidors fixos, treballadors fixos, clients fixos” –esta fon l’ arriscada aposta que feu Roig-. Joan volia estabilitat i començà per anular les ofertes i la publicitat. A l’ invent li digue Sempre Preus Baixos (SPB). Buscà uns proveidors fixos que es comprometeren a preus i suministres estables durant molts anys. Aixina consegui diferenciar-se de la competencia i no marejar als clients en unes ofertes que variaven a cada dia.

L’ exit fon arrollador. El fet diferencial de Mercadona radica en que sabe fer-se en una clientela fidel, lleal i fixa. Productes de calitat, preus raonables i tracte familiar les claus del seu triumf. Joan Roig sempre ha mimat als seus treballadors (treball fix, bons salaris, baixes per maternitat, guarderies...) i als clients (repartiment a casa, marques blanques...) Mercadona en sa identitat i estil propis es converti en la primera empresa del nostre païs.

Sempre s’ ha parlat de fusions. El Corte Inglés volia comprar Mercadona. Pero Roig no ven. Ell ho te clar, si ha d’ haver fusio prevaleix el sistema de Mercadona i Joan Roig es el president. I si no, res. Mentrimentres, el gran empresari valencià continúa comprant negocis, obrint supermercats i aumentant els seus beneficis. El deport es la seua atra passio: com a president del Pamesa Valencia, ha disputat finals i conquistat tituls en el club.

Joan Roig es el mes menut d’ una familia d’ empresaris emprenedors. Sos germans Paco Roig i Ferran Roig son, com Joan, homens de negocis, valenciaparlants i grans aficionats als deports. Son un trio d’ assos. Joan es un home discret que agrada de treballar des de l’ ombra i fuig del protagonisme de les rodes de prensa. La seua visio comercial, olfat de negocis i dinamisme empresarial han ajudat a vertebrar economicament el nostre païs.


LA FICHA.

Nom: Joan Roig i Alfonso.
Naiximent: Valencia capital (Valencia), en 1949.
Defuncio: -
Professio: Empresari.
Nacionalitat: Valenciana.


CURRICULUM.

Mercadona.
-President de Mercadona (1981-X).
-Mercadona es la primera empresa valenciana.
-El 90% del capital de l’ empresa es valencià.
-Mercadona es la primera cadena de supermercats d’ Espanya.
-Xarcia de 970 supermercats (dades de 2006).
-Presencia en 15 autonomies (dades de 2006).
-Mes de 10.300 millons d’ euros facturats anualment (dades de 2005).
-Mes de 54.000 empleats.
-El 100% d’ ells, en contrat fix.
-Estabilitat laboral, formacio i promocio dels treballadors.
-El Corte Inglés i Mercadona, les mes valorades del sector pels consumidors (dades de 2005).
-Mercadona, la cadena de distribucio d’ aliments que mes ha creixcut en els ultims anys en el planeta, segons el Ministeri d’ Industria i Comerç i la consultora Deloitte&Touche (dades de 2005).
-Mercadona ocupa el decim puesto mundial per vendes de comerç minoriste, segons la consultora Globbal (dades de 2007).

Pamesa Valencia de Balocistella.
-President de Pamesa Valencia de Balocistella (1999-X).
-Vicepresident de Pamesa Valencia de Balocistella (1986-1999).

Tituls.
Copa del Rei (1998).
Copa ULEB (2002-2003).

Atres exits.
-2 Subcampeonats de Copa (2000, 2006).
-2 Subcampeonats de la Copa Saporta (1998-1999, 2001-2002).

Atres carrecs i exits.
-Llicenciat en Ciencies Economiques (1973) i postgrau en IESE Bussiness School.
-President de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) (1997-2005).
-President de l’ Institut de l’ Empresa Familiar (2005-X).
-Vicepresident de l’ Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).
-Professor i soci de l’ Escola de Negocis EDEM.
-Defensor de la creacio d’ una Catedra de Cultura Empresarial.

L’ ANECDOTA: El president de Mercadona es un dels mes ferms abanderats contra la lliberalisacio dels horaris comercials, que supondria haver de treballar en dumenges i festius.

http://valencianots.blogspot.com/